team_01

مسعود دانشی

تجربه: 12 سال
بیوگرافی:

مرحوم مسعود دانشی کهن، از نیروهای خلاق، با انگیزه و اهل کار تیمی پزشک سایت بود. مسعود در بخش های طراحی سایت، سئو و روابط عمومی کمک زیادی به پزشک سایت کرده است. مسعود دانشی متولد سال 1370 بود که در تاریخ 1400.06.12 جمع ما را ترک کرد. جای خالی مسعود بعنوان یک مدیر کار بلد در تیم ما همیشه احساس خواهد شد. مسعود عزیز همیشه به فکرت هستیم و تو بخشی از این سایت خواهی بود برای همیشه، روحت شاد یادت گرامی.

اطلاعات شخصی: