وقتی صحبت از سوی خارجی به میان می‌آید این تفکر به وجود می‌آید که سئو خارجی در خارج از کشور اتفاق می‌افتد یعنی باید دنبال یک متخصص سئو در خارج از کشور باشیم. خیر، اقداماتی که در خارج از